Gıda Alerjisi İle Gıda İntoleransı Farkı

Gıda Alerjisi ile Gıda intoleransı farkı

Gıda Alerjisi

Kaliteli yaşamın ilk sıradaki belirleyicisi hiç şüphe yok ki doğru beslenmektir. Beslenmenin altın kurallarını belirleyerek sağlıklı bir beslenme programı oluşturmak ve bu planı bir yaşam biçimi haline getirmek sayesinde ideal yaşam ölçülerini yakalayabilirsiniz. Peki her durumda işler planladığınız gibi mi gider ya da sağlıklı bilinen her şey her birey için geçerli midir?

Hemen herkes tarafından bilinen ve beslenmeyle ilgili birer kavram olan gıda intoleransı ve gıda alerjisi beslenme konusunda ezber bozan, alışılmışın dışında rahatsızlıklardır. Çünkü aslında sağlıksız bir beslenmeden kaynaklanmaz.

Gıda alerjisi vücudun zararlı sayılamayacak bir besin maddesini zararlı kabul ederek bağışıklık sistemini harekete geçirmesi durumudur. Kişinin aynı besin maddesini ilerleyen zamanlarda tekrar yemesi durumunda vücut yüksek miktarda kimyasal madde salgılamaya başlar. İşte salgılanan bu kimyasal maddeler başta solunum sistemi olmak üzere sindirim sistemi, kalp damar sistemi ve ciltte birtakım alerjik reaksiyonları tetikler. Gıda alerjisinde bağışıklık sistemi tüketilen bir besine karşı ani tepkiler verir. Vücut çok kısa sürede bu besin maddesine cevap verir. Hatta saniyeler içinde akut tipik semptomlar gelişir.

Gıda intoleransı vücudun tüketilen yiyeceklere karşı aşırı duyarlılık göstermesi halidir. Vücudun bazı besin maddelerini tam anlamıyla parçalayamaması sonucunda bu besin maddeleri kana karışır. Parçalanmamış şekilde kana karışmış bu besin maddeleri bağışıklık sistemi tarafından zararlı madde olarak kabul edilir ve vücut saldırıya geçer.

 Gıda Alerjisi İle Gıda İntoleransı Arasındaki Farklar

Gıda alerjisi ile gıda intoleransı sıkça birbirine karıştırılmaktadır. İlk bakışta birbirinin aynı durumlar gibi görünse de gerek kaynağı gerekse ortaya çıkardıkları antikor özellikleri bakımından farklılık gösterirler. Gıda alerjisinin görülme oranı oldukça düşüktür. Bu oran yaklaşık olarak erişkin nüfusun % 2’sine denk gelmektedir. Yani nadir görüldüğünü söylemek mümkündür. Gıda intoleransı ise gıda alerjisine oranla çok daha yaygındır. Bu yaygınlığı sayısal verilere dökmek gerekirse erişkin nüfusun yaklaşık olarak % 35’inde görüldüğünü söyleyebiliriz.

Gıda alerjisinde vücudun bağışıklık sistemi saldırıya uğradığını kabul eder ve kıs asüre içinde IgE özellikli antikor üretimine başlar. Gıda intoleransında ise vücut tarafından koruma amaçlı igG özellikli antikorlar üretilir. Gıda alerjisi vücut için ciddi riskler oluşturmasıyla bilinir. Hatta hayati risk yarattığı durumlar da vardır. oysa gıda intolernasında hayati riskten bahsetmek doğru olmaz. Daha çok kronikleşen hastalıklara neden olduğunu söyleyebiliriz. Bu boyutuyla gıda intoleransı da ciddiye alınması gereken bir rahatsızlıktır.